Αγία Μαρίνα → Νέα Στύρα    

Δευτέρα 

 

Τρίτη έως  ΠέμπτηΠαρασκευή Σάββατο Κυριακή  
08:00   08:00 08:00 08:15 08:15  
10:30   10:45 10:30 10:30 10:30  
12:30   14:30 12:45 12:30 12:30  
14:30   16:40 14:45 14:45 14:30  
16:40   18:45 16:45 16:45 16:40  
18:45     19:00 18:45 18:00  
          18:50  
          21:10  

  Νέα Στύρα → Αγία Μαρίνα

Δευτέρα  Τρίτη έως  ΠέμπτηΠαρασκευή Σάββατο  Κυριακή  
06:45   06:45 06:45 07:00 07:00  
09:15   09:15 09:15 09:15 09:15  
11:30   13:30 11:30 11:30 11:30  
13:30   15:40 13:30 13:30 13:30  
15:40   17:45 15:40 15:40 15:45  
17:45     17:45 17:45 17:00  
          18:00  
          20:15  

 

Go to top