Αγία Μαρίνα → Νέα Στύρα

 

 

Σάββατο

01/08/2020

 
    08:15

 

 

 

10:00

 

   

10:40

 

   

11:30

   
 

 

12:40

 

 

 

13:30

 

 

 

14:45

 

 

 

16:15

 

    17:15  
    18:45  
    21:00  

 

Νέα Στύρα → Αγία Μαρίνα

 

 

Σάββατο

01/08/2020

 

 

 

06:45

 

 

 

08:15

 

 

 

09:15

 

 

 

11:20

 

 

 

11:30

 

   

12:30

 

   

13:40

 

 

 

14:45

 

 

 

16:00

 

 

 

17:45

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top